Herroeping

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of email) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Het herroepingsrecht op cosmetica, scheermesjes en tandenborstels geldt niet wanneer de verzegeling na levering is verbroken. Deze producten zijn namelijk om redenen van gezondheidsbescherming niet geschikt om te worden teruggezonden wanneer de verzegeling is verbroken. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Retouren

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan De Gezondheidslijn retourneren, conform de door De Gezondheidslijn verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Indien u een product retour stuurt en daarmee onder de €70,- bestelkosten komt dan brengen wij de bezorgkosten met terugwerkende kracht alsnog in rekening op het retour bedrag.

Retour aanmelden

Om een retour aan te melden, vul je eerst het retourformulier in: https://www.degezondheidslijn.nl/retourformulier/

Ons retouradres:

Hesselinks Es 11​
7271 LB Borculo​
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn gezondheidsproducten en hygiëneproducten (onder andere cosmetica, scheermesje en tandenborstels) waarvan de verzegeling na levering is verbroken. Deze producten zijn namelijk om redenen van gezondheidsbescherming niet geschikt om te worden teruggezonden wanneer de verzegeling is verbroken.

U mag producten uiteraard beoordelen zoals u dat in een winkel zou doen. Wanneer u tijdens de bedenktermijn echter verder bent gegaan dan nodig is voor de beoordeling of u de producten wilt behouden, dan mogen wij de waardevermindering die daardoor is ontstaan bij u in rekening brengen. Dit betekent dat het bijvoorbeeld in het geval van supplementen niet nodig is om de verpakking te openen/de verzegeling te verbreken. Doet u dat wel? Dan kunnen wij de waardevermindering die daardoor is ontstaan (die kan oplopen tot 100%) bij u in rekening brengen.

Bedenktermijn

De bedenktermijn is 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat lopen de dag nadat de consument álle artikelen uit de bestelling heeft ontvangen. Tijdens de bedenktermijn kunt u zonder opgave van redenen laten weten de koop te willen ontbinden.

Garantie

Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de door u er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie.”

Terugbetalingstermijn en verzendkosten retourzending

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Waardevermindering bij beschadiging

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

U mag producten uiteraard beoordelen zoals u dat in een winkel zou doen. Wanneer u tijdens de bedenktermijn echter verder bent gegaan dan nodig is voor de beoordeling of u de producten wilt behouden, dan mogen wij de waardevermindering die daardoor is ontstaan bij u in rekening brengen. Dit betekent dat het bijvoorbeeld in het geval van supplementen niet nodig is om de verpakking te openen/de verzegeling te verbreken. Doet u dat wel? Dan kunnen wij de waardevermindering die daardoor is ontstaan (die kan oplopen tot 100%) bij u in rekening brengen.

Klachten

Indien u niet tevreden bent over onze producten of service of als u andere vragen of suggesties heeft kunt u dit kenbaar maken middels een mail aan info@degezondheidslijn.nl. U krijgt van ons binnen 14 dagen na ontvangst van uw klacht een inhoudelijke reactie. Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Ook kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Menu